กันขโมย เชียงใหม่, อุปกรณ์กันขโมย เชียงใหม่, สัญญาณกันขโมย เชียงใหม่, บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด

สัญญาณกันขโมยพร้อมทีมเผชิญเหตุ

 

“ GGN FAST ” ( จีจีเอ็น ฟาสท์ ) บริการใหม่จาก GGN

อุปกรณ์กันขโมย สัญญาณกันขโมย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

  

    GGN FAST เป็นบริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ โดยเป็นการใช้ระบบ กันขโมย ( Security System ) ร่วมกับบุคคล ในการรักษาความปลอดภัยอันเกิดจากจากการบุกรุก โจรกรรม รวมถึงภัยต่างๆ อย่างเช่น อัคคีภัย ที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทจะทำการติดตั้ง ระบบกันขโมยรวมถึงอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆไว้ในสถานที่ของลูกค้า ระบบจะถูกเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมและรับแจ้งเหตุของบริษัทฯ ซึ่งเปิดดำเนินการ 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะมีการรายงานสถานะระบบทุก 1 - 2 ชั่วโมง เพื่อเช็คสถานะความพร้อมของอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทำให้ระบบกันขโมยเตือนและทำงานหรือเกิดการ Alarm สัญญาณกันขโมยจะถูกส่งมายังศูนย์ฯของบริษัทฯ และทางบริษัทฯจะดำเนินการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ของลูกค้าเพื่อตรวจสอบและเผชิญเหตุโดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตำรวจ 191 , สถานีดับเพลิง เพื่อทำการระงับเหตุที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์นั้นๆ

 

 

 

 

 

 ลักษณะการทำงานของสัญญาณกันขโมยของ GGN FAST

 

 

 อุปกรณ์กันขโมยและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใช้ (นำเข้าจากต่างประเทศทุกชิ้น)

- ใช้อุปกรณ์กันขโมยและระบบรักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยมเกรด 

- มีทั้งระบบกันขโมยแบบไร้สาย และระบบกันขโมยเดินสาย 

- มีระบบกันขโมยที่สามารถแจ้งเตือนได้ 2 ระบบ คือ แบบ internet และแบบโทรศัพท์

 

 

 

 

 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย (แบบ IN Door Detector และ แบบ OUT Door Detector)

 

  

          

สามารถเลือกดูรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

>> อุปกรณ์กันขโมย และ อุปกรณ์ CCTV <<

ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและบริการ กับลูกค้าทุกๆท่าน