ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงบริษัทฯ พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วฉับไว ด้วยศูนย์รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

          ศูนย์รับแจ้งเหตุของทางบริษัทฯ จะรับแจ้งเหตุจากทางพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทางตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด และท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์รับแจ้งเหตุฯ โทร.0 5380 2642 ต่อ 300