ประวัติความเป็นมา

"บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด"  ได้เปิดดำเนินกิจการขึ้นเมื่อปี 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยเดิมใช้ชื่อว่า บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น นอร์ทเทอร์น จำกัด และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการถึงความมั่นคง ของบริษัทในปี 2546 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน ในความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อผู้ใช้บริการ พร้อมกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ บริษัทรักษาความปลอดภัย  เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด ” โดยมี คุณวิชัย บุญยวรรธนะ เป็น กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 361/2 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 26 ตารางวา และยังมีศูนย์ประสานงานของบริษัทฯที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้บริการลูกค้าในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยบริษัทฯได้ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้กับสังคม โดยในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน ธุรกิจและวงการต่างๆมากกว่า 200 บริษัททั่วประเทศ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน ,ลำปาง ,กาญจนบุรี ,ปราจีนบุรี ,ราชบุรี ฯลฯ

จากประสบการณ์ของผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานและมีการตรวจสอบ การทำงานอย่างใกล้ชิดและใส่ใจผู้ใช้บริการมาโดยตลอด และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้าน รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบแทนความไว้วางใจ ที่เราได้รับและส่งผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกคน