ประวัติความเป็นมา

 "บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด" ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2529 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจรมายาวนานกว่า 37 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยาย ธุรกิจออกไปทั้งการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV ,อุปกรณ์ระบบ สัญญาณ กันขโมย Alarm System ,อุปกรณ์ Access Control System และ Maintenance Service ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านงาน รักษาความปลอดภัย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 200 องค์กรเป็น จำนวน รปภ.กว่า 700 นาย ทั้งในเขตภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก 

      เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปีื พ.ศ. 2558 และ พัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ครบวงจร บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง สถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GREAT GUARDIAN NORTHERN SECURITY GUARD CO.,LTD. และ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางให้เปิดเป็นสถานฝึก อบรมได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา