ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ จ.เชียงใหม่

บริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด (GGN)
เลขที่ 361/2 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0 5380 2642 - 5
โทรสาร : 0 5380 1519
อีเมล : ggn_361@hotmail.com

 

 


ศูนย์ประสานงาน จ.ลำพูน

บริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด (GGN)

เลขที่ 42/3  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 08 7193 6568  (คุณณัฐคุณชน)


ศูนย์ประสานงาน จ.กาญจนบุรี

บริษัทรักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด (GGN)

เลขที่ 719/2  หมู่ที่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี  71130

โทรศัพท์ : 08 0033 2384  ( คุณสุเทพ )