บริการรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าหน่วย
รปภ.ชาย
รปภ.ชาย (ห้างสรรพสินค้า)
รปภ.ชาย (งานจราจร)
รปภ.ชาย (ธนาคาร.โรงแรม)
รปภ หญิง

เราพร้อมให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ธุรกิจของท่าน ด้วยประสบการณ์การให้บริการ ดังนี้

 • บริษัท/ห้าง/ร้าน                                                  
 • หมู่บ้านจัดสรร,ทาวน์โฮม
 • ห้างสรรพสินค้า
 • โรงแรม,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
 • อาคารสำนักงาน
 • คอนโดมิเนียม,แมนชั่น,หอพัก
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย
 • โชว์รูมรถยนต์
 • หอประชุม,อาคารแสดงสินค้า
 • โกดัง,คลังสินค้า
 • และงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • อาคารพาณิชย์
 

โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯจะมีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อประกอบการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

 1. อุปกรณ์ประจำตัว
  • กระบอง กุญแจมือ นกหวีด ไฟฉาย เสื้อกันฝน รองเท้ายาง อุปกรณ์จราจร
  • สมุดบันทึกประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งบรรจุรายละเอียดสำคัญ ๆ เช่น หมายเลข โทรศัพท์ที่ควรทราบของสถานีตำรวจ , สถานีดับเพลิง , โรงพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
 2. อุปกรณ์บันทึกรายงาน เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์ของบริษัท ฯ ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้อง บันทึกเหตุการณ์ต่าง ฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

อุปกรณรักษาความปลอดภัย

           ทางบริษัทฯได้มีการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยร่วมในการทำงานขอพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่งานรักษาความปลอดภัยตามความต้องการของผู้ว่าจ้างแต่ละจุด ดังนี้

1. วิทยุสื่อสาร icom รุ่น IC-86FX

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดรักษาการณ์หรือทางผู้ว่าจ้าง รวมถึงใช้สื้อสารแและแจ้งเหตุกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจและศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุของทางบริษัทฯ ด้วย

2. ชุดควบคุมการตรวจการณ์ รปภ. ( Guard Tour )

เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานและการเดินตรวจของ รปภ. โดยจะมีจุดสแกนเบื้องต้น 10 จุด ติดตามจุดเสี่ยงต่างเพื่อให้ รปภ. เดินตรวจโดยกำหนดให้เดินตรวจ 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง และสามารถทราบเวลาในการเดินตรวจสอบได้

3. เครื่อง SMART VISITOR

ใช้ในการบันทึกประวัติการเข้า-ออกของ ผู้ที่มาติดต่อ พร้อมถ่ายบัตรประชาชน รวมถึงภาพถ่ายยานพาหนะของผู้ที่มาติดต่อได้ทันที และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้ที่มาติดต่อในหน่วยงาน

4. เครื่องสแกนโลหะ

ใช้ในการตรวจสอบหาวัตถุจำพวกโลหะ เพื่องานตรวจค้นพนักงาน ตรวจสอบสินค้าออก และการตรวจสอบอาวุธที่ติดตัว เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัย

5. กระบองไฟจราจร

ใช้สำหรับให้สัญญาณจราจรได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่

6. กระจกส่องใต้ท้องรถ

ใช้ตรวจหาวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ บนหลังคารถ หรือ ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนิยมใช้กระจกส่องใต้ท้องรถ ในสถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงเรียน ฯลฯ