ความภูมิใจของเรา

ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
ใบอนญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม รปภ.
หนังสือรับรองการดำเนินการด้านความปลอดภัย SCS จากเครือ SCG บมจ.ไทยเคนฯ ปราจีนบุรี
หนังสือรับรองการดำเนินการด้านความปลอดภัย SCS จากเครือ SCG บจ.สยามคราฟท์ วังศาลา
หนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.บมจ.ฮานา เดือน มี.ค.ปี 2562
หนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.บมจ.ฮานา เดือน ก.ย.ปี 2561
หนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.บมจ.ฮานา เดือน ก.พ. 2561
เกียรติบัตร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการโรงงานสีขาว 2561
ใบประกาศ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยงาน บมจ.ไทยเคนฯ ท่าม่วง
ใบประกาศ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยงาน บจก.สยามคราฟท์ฯ วังศาลา
ใบประกาศ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยงาน บจก.สยามคราฟท์ฯ บ้านโป่ง
ใบประกาศ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หน่วยงาน บจก.ไทยซานมิเกลฯ
ใบประกาศ สสปท.งานความปลอดภัย และชีวิตอนามัย ภาคเหนือ
ใบประกาศหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น มูลนิธิจราจร
ใบประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักสวัสดิการ และค้มครองแรงงาน
ใบประกาศฝึกดับเพลิงขั้นสูง เทศบาลเมืองลำพูน
ใบประกาศ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เกียรติบัตรและโล่ห์เกียรติยศที่เราได้รับ
รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
เกียรติบัตร มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ