สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

 

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 

Great Guardian Northern Security Guard Co.,LTD

ได้รับใบอนุญาต จากนายทะเบียนกลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และได้ดำเนินการ ฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยมีครูฝึกที่ได้รับอนุญาต และมีประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆตามที่ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 กำหนดทุกประการ และมีทีมบริหารงานสถานฝึกอบรมฯ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถบรรลุผล ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสูงสุด ปัจจุบันทางสถานฝึกอบรมฯ เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้สนใจงานรักษาความปลอดภัย เข้าฝึกอบรมในแต่ละรุ่นอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าฝึกอบรม ได้ที่มุมขวาล่างสุดหน้าเพจนี้ PDF