เจ้าหน้าที่สายตรวจทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจที่คอยตรวจสอบการทำงานของ รปภ. และติดต่อประสานกับทางผู้ว่าจ้าง โดยในเขตเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ 7 นาย เขตลำพูน 2 นาย และเขตกาญจนบุรี 2 นาย โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน และบริษัทฯ ได้จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยยึดหลักปฏิบัติเป็นโซน และเน้นเส้นทางการตรวจ

ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจที่คอยตรวจสอบการทำงานของ รปภ. และติดต่อประสานกับทางผู้ว่าจ้าง โดยในเขตเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ 7 นาย เขตลำพูน 2 นาย และเขตกาญจนบุรี 2 นาย

  1. ความสะดวกด้านเส้นทางเดินรถ และความคล่องตัวในการตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ได้อย่างฉับไวตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  2. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้างที่ต้องการความรวดเร็ว และการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
  3. ความสะดวกด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะตำรวจ ,ทหาร หรือหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้, การประท้วง, เดินขบวน เป็นต้น
  4. มีการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน รปภ.ทุกเดือน
  5. มีสายตรวจกว่า 10 นาย สำหรับตรวจสอบการทำงาน รปภ. ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  6. เดินทางไปปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือความสะดวกด้านการจัดส่งกำลังสำรองเพื่อเพิ่ม พนักงานรักษาความปลอดภัยทันทีในกรณีฉุกเฉิน