อุปกรณ์กันขโมย/CCTV

GGN CCTV บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดครบวงจร และภาพติดตั้งจริงที่ผ่านมา