ข่าวสาร

พิธีมอบใบอนุญาติพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาติ (ธภ.๗) และบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาติตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และพนักงานดีเด่น ประจำเดือน ส..ค. 61

 ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีการมอบใบอนุญาติพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาติ (ธภ.๗) และบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาติตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ พนักงานดีเด่น ประจำเดือน ส..ค. 61 ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วย


Date : 07 ส.ค. 2561