ข่าวสาร

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร รปภ. และมอบรางวัล รปภ.ดีเ่ด่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์ จำกัด นำโดย คุณพงศ์ปณต ทัดทูน ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหาร และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 32 ทุน และัได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 พร้อมได้รับเกียรติจากทาง ผู้จัดการทั่วไป ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวให้กำลังใจให้กับทางพนักงานรักษาความปลอดภัย และบุตรหลาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมาในโอกาสนี้

 

 

 


Date : 27 ต.ค. 2561