ข่าวสาร

การฝึกอบรมของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN รุ่นที่ 2 ปี 2563

 ภาพบรรยากาศบางส่วน ของการฝึกอบรม สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN รุ่นที่ 2 ปี 2563  วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 จำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  46  คน  ปัจจุบันทางสถานฝึกอบรมฯ เปิดรับสมัครอยู่ตลอด ท่านใดสนใจนำพนักงานเข้ามาฝึกอบรม หรือท่านใดอยากเข้ามาฝึกอบรมติดต่อสถานฝึกได้ และดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่หน้าเวป 


Date : 20 ก.ค. 2563