ข่าวสาร

ฝึกอบรมทบทวนประจำเดือนรวมเขตเชียงใหม่ 30 กรกฎาคม 2563

 

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมทบทวนประจำเดือนรวมเขตเชียงใหม่   

30 กรกฎาคม 2563 (ผลัดกลางวัน-คืน) โดยฝ่ายฝึกอบรมฯ

 

ผลัดกลางคืน 20.00 น.


Date : 31 ก.ค. 2563