ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN รุ่นที่ 3 ปี 2563

 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN รุ่นที่ 3 ปี 2563

26 - 29 สิงหาม 2563 จำนวน 40 คน

 


Date : 31 ส.ค. 2563