ข่าวสาร

โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 "หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0" ครั้งที่ 2

 โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 "หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0" ครั้งที่ 2 


Date : 21 ก.ย. 2563