ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 4 ปี 2563

 ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 4 ปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 กันยายน 2563

 

 

ผ่านไปได้ด้วยดีการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยรุ่นที่4/2563
 

 


Date : 29 ก.ย. 2563