ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN รุ่นที่ 1 ปี 2564 (17-20 ก.พ. 64)

 ภาพบรรยากาศบางส่วนของผู้รับการฝึกอบรม ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร พร้อมรับใบประกาศครบทุกคน ยินดีด้วยครับ

 


Date : 24 ก.พ. 2564