ข่าวสาร

พิธีทำบุญครบรอบ 36ปี GGN

เนื่องในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัทครบรอบ 36 ปี GGN ในช่วงเช้าทางบริษัทฯ ได้นิมนต์พระจำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การงานเจริญรุ่งเรือง กันถ้วนหน้า # 36 ปี แห่งคุณธรรม ความซื่อสัตย์ คือคุณสมบัติ GGN


Date : 25 ม.ค. 2565