ข่าวสาร

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN ในรุ่นที่ 2 / 2565 (4-7 พ.ค. 2565)

 

ขอแสดงความยินดี
 

กับน้องๆ ที่กำลังจะผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN ในรุ่นที่ 2 / 2565 (4-7 พ.ค. 2565) ที่พวกเราเข้าอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง และมีมานะ อุตสาหะในการอบรมมาจนถึงวันท้ายสุดในการอบรม และทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินกันทุกคน ซึ่งต่อจากนี้จะได้รับมอบเอกสารรับรองพร้อมใบประกาศนียบัตรกันต่อไป และทางสถานฝึกอบรมฯ หวังว่าความรู้ และประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้เรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ในสายอาชีพของตน และสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่าน ขอให้โชคดี

 


Date : 30 พ.ค. 2565