ข่าวสาร

"ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2565"

 บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด ได้รับ "ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2565" โดยท่านผู้ว่าประจญ ปรัชญ์สกุล เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา


Date : 29 มิ.ย. 2565