ข่าวสาร

สินไหมทดแทนกรณี รปภ.เสียชีวิต (อุบัติเหตุ)

 วันนี้ทาง ภรรยา และบุตรชาย ของ พนักงาน รปภ. นายธีระ ลำยองยืนยง รปภ.เขตลำพูน ได้มารับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดย ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้มอบ และขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของพนักงาน GGN นายธีระ ลำยองยืนยง รปภ.เขตลำพูน ด้วยความอาลัยยิ่ง ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยเทอญ...


Date : 02 ส.ค. 2565