ทำไมต้องเลือก GGN

  1. มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
  2. มี รปภ.กว่า 700 นายและเป็นคนไทย 100% มีบัตรประชาชนทุกคน
  3. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรทุกคน
  4. มีการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน รปภ.ทุกเดือน
  5. มีสายตรวจกว่า 10 นาย สำหรับตรวจสอบการทำงาน รปภ. ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  6. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำมากกว่า 200 หน่วยงานทั่วประเทศ
  7. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
  8. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้เปิด สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย GGN   (ตามกฎหมายทุกประการ) 
  9. บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA